Zásady ochrany soukromí

1 Informace o shromažďování osobních údajů

(1) Tyto zásady poskytují informace o tom, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, když využíváte naše stránky.
Osobní údaje zahrnují veškerá data týkající se vaší osoby, např. jméno, adresu, e-mailovou adresu nebo uživatelské chování.

(2) Správcem údajů podle čl. 4, odst. 7 nařízení GDPR je:

HTS tentiQ
Hinter der Schlagmühle 1
63699 Kefenrod
Německo
Tel.: +49 6049 95100
E-mail: info@hts-tentiq.com
Internetová adresa: www.hts-tentiq.com

(3) Jméno a adresa osoby pověřené ochranou osobních údajů

Osobou pověřenou ochranou osobních údajů je:

Jörg Hagen
Jhcon.de
Veilchenweg 6a
30989 Gehrden
Německo
Tel.: +49 5108 9090112
E-mail: hagen@jhcon.de
Internetová adresa: www.jhcon.de

(4) Když nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, ukládáme vámi poskytnutá data (e-mailovou adresu, jméno a telefonní číslo), abychom mohli odpovědět na vaše otázky. Jakmile již není nutné uchovávat takto shromážděná data, smažeme je nebo omezíme jejich zpracování (pokud je od nás zákonem požadováno, abychom si data ponechali).

(5) Pokud potřebujeme k poskytnutí části našich služeb využít třetí stranu nebo pokud chceme vaše data využít k marketingovým účelům, poskytneme vám o těchto procesech detailní informace, jak je uvedeno níže. Rovněž potvrdíme kritéria pro stanovení doby, po kterou budou vaše data uchovávána.

2 Vaše práva

(1) Ohledně osobních údajů o své osobě máte následující práva:
• Právo na informace
• Právo na opravu a výmaz
• Právo na omezení zpracování
• Právo vznést námitku proti zpracování
• Právo na přenositelnost

(2) Máte právo vznést stížnost u orgánu dohlížejícího na ochranu osobních údajů ohledně toho, jak jsme zpracovali vaše osobní údaje.

3 Jak jsou shromažďovány osobní údaje, když navštívíte naše stránky

(1) Když navštěvujete naše stránky pro čistě informační účely, tj. když se k nim nepřihlašujete, neregistrujete nebo nám jinak nezasíláte informace, pak žádné osobní údaje neshromažďujeme, s výjimkou dat, která váš prohlížeč odesílá na náš server. Pokud chcete navštívit naše stránky, shromažďujeme následující údaje, jež jsou nezbytné pro to, abychom vám zobrazení stránek mohli umožnit a zajistili, že budou stabilní a bezpečné (právním základem je čl. 6, odst. 1, písm. f nařízení GDPR):
• IP adresa
• Datum a čas požadavku
• Časový posun proti Greenwichskému času (GMT)
• Detaily požadavku (specifická stránka)
• Stav přístupu / stavový kód HTTP
• Objem veškerých přenášených dat
• Stránka, z níž byl iniciován požadavek
• Použitý prohlížeč
• Operační systém a jeho rozhraní
• Jazyk a verze softwaru prohlížeče

(2) Vedle výše zmíněných dat ukládá náš web na váš počítač při návštěvě našich stránek soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory ukládané vaším prohlížečem na váš pevný disk, které analyzují specifické informace podle toho, kde jsou soubory cookies nastaveny (námi). Cookies nemohou spouštět žádné programy ani na váš počítač přenést viry. Pomáhají nám naše stránky zlepšovat a činit je uživatelsky přívětivějšími.

(3) Jak používáme soubory cookies
a) Níže poskytnuté informace se týkají typů souborů cookies, které tyto stránky využívají, a toho, jak tyto soubory pracují:
• Přechodné cookies (viz b)
• Trvalé cookies (viz c)

(b) Přechodné cookies jsou automaticky smazány poté, co zavřete prohlížeč. Zahrnují cookies v rámci jednoho použití prohlížeče. Ukládají ID tohoto použití, které je využíváno k přiřazení požadavku vašeho prohlížeče k tomuto konkrétnímu použití. To umožňuje, aby byl váš počítač při příští návštěvě našich stránek rozpoznán. Cookies pro jedno použití prohlížeče jsou smazány, když se z prohlížeče odhlásíte nebo ho zavřete.

c) Trvalé cookies jsou mazány automaticky po určitém časovém období, které se liší podle typu cookies. Cookies můžete mazat v bezpečnostním nastavení svého prohlížeče.

d) Můžete nakonfigurovat nastavení svého prohlížeče tak, že bude odmítat cookies třetích stran nebo veškeré cookies. Je důležité zmínit, že pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci vyžívat všechny funkce našich stránek.

4 Další funkce a služby poskytované našimi stránkami

(1) Vedle poskytování informací nabízí naše stránky rovněž řadu služeb, o které byste mohli mít zájem. Abyste je mohli využít, zpravidla musíte poskytnout osobní údaje, které používáme pro poskytování dané služby. V tomto směru platí výše zmíněné zákony o zpracování údajů.

(2) Ke zpracování vašich údajů občas využíváme poskytovatele z řad třetích stran. Tyto poskytovatele jsme pečlivě vybrali, jsou vázáni našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolováni.

(3) Pokud naši poskytovatelé služeb nebo partneři sídlí v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme vás o důsledcích informovat v popisu služby.

4.1 Analýza – Google Analytics

(1) Tyto stránky používají Google Analytics, službu analýzy internetových stránek poskytovanou společností Google Inc. (dále jako „Google“). Google Analytics využívá „cookies“ – textové soubory uložené na vašem počítači, které umožňují analyzovat způsob, jakým používáte naše stránky. Informace shromážděné soubory cookies o vašem využívání těchto stránek jsou zasílány na server Google v USA, kde jsou uloženy. Pokud je použita anonymizace IP, Google zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v zemích, které podepsaly Dohodu o Evropském hospodářském prostoru. Ve výjimečných případech bude plná IP adresa zaslána na server Google v USA a tam zkrácena. Google použije tyto informace jménem provozovatele stránek, aby analyzoval vaše použití stránek, vytvoří zprávy o aktivitách na stránkách a provozovateli stránek poskytne služby spojené s využíváním stránek a internetu.

(2) IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude navázána na žádná jiná data, jimiž Google disponuje.

(3) Upravením nastavení svého prohlížeče můžete zabránit tomu, aby váš počítač ukládal soubory cookies. Je však třeba upozornit na možnost, že nebudete moci využívat všechny funkce našich stránek. Zabránit tomu, aby byla data shromažďovaná soubory cookies vztahujícími se k našim stránkám získána a zpracována společností Google, lze na následujícím odkazu, kde si můžete stáhnout a nainstalovat plug-in do svého prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(4) Tato stránka používá Google Analytics s rozšířením ‘_anonymizelp()’. IP adresy jsou zpracovávány ve zkrácené verzi, takže nemohou být spojeny s konkrétní osobou. Pokud jsou data, která jsou o vás shromažďována, spojena s konkrétní osobou, jsou okamžitě smazána.

(5) Nástroj Google Analytics používáme k analýze toho, jak jsou naše stránky využívány, což nám umožňuje je neustále zlepšovat. Získané statistiky využíváme k vylepšení naší služby a k jejímu zatraktivnění pro uživatele. Ve výjimečném případě, že budou osobní údaje přenášeny do USA, se musí Google řídit tzv. štítem na ochranu soukromí (Privacy Shield) mezi EU a USA:
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro využití Google Analytics je čl. 6, odst. 1, písm. f nařízení GDPR.

(6) Externí dodavatel: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky služby: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, Shrnutí ochrany soukromí: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en a Zásady ochrany soukromí: https://policies.google.com/privacy.

4.2 Oběžník

(1) Můžete souhlasit, že se stanete odběrateli našeho oběžníku, který informuje o nejnovějších zajímavých nabídkách a službách. Detailní informace o tomto zboží a službách jsou uvedeny ve formuláři pro vyjádření souhlasu.

(2) Registrace k zasílání našeho oběžníku používá dvojí souhlas. To znamená, že zašleme e-mail na adresu, kterou uvedete při registraci, kde vás požádáme o potvrzení, že byste rádi dostávali oběžník. Pokud svou registraci nepotvrdíte do 48 hodin, dojde k zablokování příslušných informací a k jejich automatickému smazání po uplynutí jednoho měsíce. Ukládáme rovněž veškeré IP adresy, které během registrace a potvrzení použijete. Cílem tohoto procesu je potvrdit vaši registraci a vyjasnit jakékoliv potenciální zneužití vašich osobních údajů.

(3) Jediným údajem, který musíte poskytnout při registraci k odběru oběžníku, je vaše e-mailová adresa. Poskytnutí jakýchkoliv jiných požadovaných dat je dobrovolné a tato data budou použita jen za účelem personalizace našeho kontaktu s vámi. Po obdržení vašeho potvrzení uložíme vaši e-mailovou adresu, abychom na ni mohli zasílat oběžník. Právním základem pro výše uvedené je čl. 6, odst. 1, písm. a nařízení GDPR.

(4) Můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas se zasíláním oběžníku a odhlásit se z odběru. Odhlásit se můžete kliknutím na odkaz uvedený v každém oběžníku, zasláním e-mailu na info@hts-tentiq.com nebo zasláním zprávy kontaktní osobě uvedené v Právních informacích.

4.3 Další funkce

4.3.1 Vložená YouTube videa
(1) Na naše stránky jsme umístili vložená YouTube videa, která jsou uložena na http://www.YouTube.com a mohou být přehrána na našich stránkách.

(2) Když navštívíte naše stránky, společnost YouTube dostane informaci, že jste na našich stránkách zobrazili příslušnou podstránku. Vedle toho obdrží data uvedená v bodě 3 těchto zásad. K výše uvedenému dochází nehledě na to, zda máte či nemáte uživatelský účet na YouTube, ke kterému jste přihlášeni. Pokud jste přihlášeni k účtu Google, vaše data budou přiřazena k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byla vaše data přiřazena k vašemu profilu na YouTube, musíte se před kliknutím na tlačítko odhlásit. YouTube vaše data využívá jako uživatelský profil pro reklamní účely, průzkum trhu a/nebo optimalizaci svých stránek. Tato analýza (včetně nepřihlášených uživatelů) je prováděna, aby mohla být poskytována více individualizovaná reklama a aby ostatní uživatelé sociálních sítí byli informováni o vašich aktivitách na našich stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytvoření tohoto uživatelského profilu. Abyste ji mohli vznést, musíte kontaktovat společnost YouTube.

(3) Více informací o tom, jak a proč společnost YouTube shromažďuje a zpracovává data, naleznete v jejích zásadách ochrany soukromí. Ty také obsahují více informací o vašich právech a o tom, jak můžete změnit nastavení, abyste ochránili své soukromí: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en. Google rovněž zpracovává vaše data v USA a musí se řídit štítem na ochranu soukromí (Privacy Shield) mezi EU a USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4.3.2 Vložené Mapy Google
(1) Na našich stránkách používáme Mapy Google. To nám umožňuje na našich stránkách zobrazovat interaktivní mapy a učinit tak funkci map uživatelsky přívětivější.

(2) Když navštívíte naše stránky, společnost Google dostane informaci, že jste na našich stránkách zobrazili příslušnou podstránku. Vedle toho obdrží data uvedená v bodě 3 těchto zásad. K výše uvedenému dochází nehledě na to, zda máte či nemáte uživatelský účet Google, ke kterému jste přihlášeni. Pokud jste přihlášeni k účtu Google, vaše data budou přiřazena k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byla vaše data přiřazena k vašemu profilu Google, musíte se před kliknutím na tlačítko odhlásit. Google vaše data využívá jako uživatelský profil pro reklamní účely, průzkum trhu a/nebo optimalizaci svých stránek. Tato analýza (včetně nepřihlášených uživatelů) je prováděna, aby mohla být poskytována více individualizovaná reklama a aby ostatní uživatelé sociálních sítí byli informováni o vašich aktivitách na našich stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytvoření tohoto uživatelského profilu. Abyste ji mohli vznést, musíte kontaktovat společnost Google.

(3) Více informací o tom, jak a proč společnost Google shromažďuje a zpracovává data, naleznete v jejích zásadách ochrany soukromí. Ty také obsahují více informací o vašich právech a o tom, jak můžete změnit nastavení, abyste ochránili své soukromí: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en. Google rovněž zpracovává vaše data v USA a musí se řídit štítem na ochranu soukromí (Privacy Shield) mezi EU a USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4.3.3 Použití webových fontů
Na těchto stránkách jsou použity Google Fonts. Google Fonts je služba poskytovaná společností Google. Tyto fonty jsou obvykle přístupné přes server Google v USA. Přístupem na server dochází k zaslání informací o tom, jaké stránky jste navštívili. Google rovněž ukládá informace o IP adrese prohlížeče a o zařízení, které jste použili k návštěvě stránek. Více informací o výše uvedeném můžete nalézt v zásadách ochrany soukromí společnosti Google, které můžete získat zde: www.google.com/fonts#AboutPlace:about nebo na www.google.com/policies/privacy/

5 Kontrola vašich dat

(1) Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Jakmile svůj souhlas odvoláte, nebudeme moci nadále zpracovávat vaše osobní údaje.

(2) Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na principu oprávněného zájmu, můžete proti zpracování vznést námitku. K tomu může dojít zejména, když není zpracování vyžadováno ke splnění smlouvy s vámi, kterou v každém případě připravíme při následném popisu funkcí. Pokud vznesete námitku, uveďte prosím důvody, proč bychom neměli vaše osobní údaje zpracovávat způsobem, jakým jsme tak činili. Bude-li vaše námitka oprávněná, prošetříme ji a buď změníme způsob, jakým data zpracováváme, zastavíme toto zpracování, nebo vysvětlíme oprávněný zájem, v jehož rámci budeme pokračovat ve zpracování vašich údajů.

(3) Můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro reklamní účely nebo pro účely datové analýzy. Své námitky proti zpracování údajů pro reklamní účely prosím zašlete na následující adresu: info@hts-tentiq.com.

6 Externí odkazy

Na našich stránkách jsou odkazy, které vedou na vybrané externí stránky. Pokud to nebude bezprostředně zřejmé, upozorníme, že jde o externí odkaz. Provozovatel stránek nemá žádný vliv na obsah a podobu stránek jiných poskytovatelů, a proto vás tímto odkazujeme na jejich zásady ochrany soukromí. Záruka poskytnutá v tomto dokumentu se nevztahuje na tyto další stránky.

K 18. 5. 2018